Kreds 13, Kolding

Information om prøven

Færdselsprøven

Del A — lydighedsdelen

Øvelsesafvikling

Klarmelding:                                                                                                                                                                          HF melder sig klar ved at indtage GST med hunden i line og se på dommeren.                                          Dette gøres ved hver øvelse

  1. 1.  Lineføring - kommando „PLADS" -                                                                                        15 points

Hunden skal på kommandoen „PLADS" frejdigt, opmærksomt og tæt med skulderen ud for HFs venstre knæ følge sin fører i alle gangarter, vendinger samt i gruppen.

Linen skal holdes i venstre hånd og skal være løsthængende.

Hunden skal holde sin plads ved siden af HF og skal selvstændigt, hurtigt og lige sætte sig, når HF stopper op. Hunden skal hele tiden forholde sig roligt og opmærksomt.

Under udførelsen af de forskellige gangarter skal man være opmærksom på, at der er tydelig forskel på gangarterne, normal gang, løb (ikke sprint) og langsom gang. Overgangen mellem løb og langsom gang skal være direkte uden mellemskridt.

Kommandoen „PLADS" er kun tilladt ved start og ved ændring af gangart. De skridt, der er anført i skemaet (lineføring og fri ved fod) er mindstekravet til øvelserne.

 Gruppen: HF skal gå gennem en gruppe på mindst 4 personer, der bevæger sig rundt. Under gennemgangen af gruppen skal HF gå mindst en gang højre og en gang venstre (i form af et 8 tal) om personerne i gruppen, og der skal gøres holdt mindst 1 gang i nærheden af en af personerne. Efter gennemgangen af gruppen går HF ud af gruppen og indtager GST, tager linen af og gør klar til fri ved fod.

2. Fri ved fod - kommando „PLADS" -                                                                                          15 points

Fri ved fod udføres som line føring dog kun ca. 50 skridt ud omkring vending ca. 10 skridt alm. gang, ca. 10 skridt løb, ca. 10 skridt langsom gang derefter alm. gang til udgangspunkt afslut med GST

3. Sid under gang – kommandoer ”PLADS –SID”                                                                      10 point

HF indtager GST med hund fri ved fod. Går 10-15 skridt, herefter skal hunden på kommando SID sætte sig i gangretningen. HF går yderligere ca. 15 skridt. Hunden skal blive siddende roligt med opmærksomheden på HF.                                                                               

  HF må dog i BH standse op og give kommando for SID, før denne fjerner sig fra hunden. På dommerens        tegn går HF tilbage til hunden.  HF går yderligere 30 skridt – vender front mod hunden                              

  4. Afdækning med indkald – kommandoer ”PLADS – DÆK – HER – PLADS”                  10 point

  HF indtager GST med hunden fri ved fod. Går 10-15 skridt, herefter skal hunden på kommando ”DÆK      lægge sig i gangretning. HF går yderligere ca 30 skridt – vender front mod hunden. På dommerens tegn afgives kommandoen ”HER” eller hundens navn. Hunden sætter sig foran HF – på kommandoen PLADS sætter hunden sig på venstre side af HF. Der sættes line på hunden og HF går hen til dommer – afslutter med GST

  5. Afdækning med afledning – kommandoer – ”PLADS – DÆK – SID”                              10 point

Mens den anden hund fremføres, vises øvelsen ”afdækning med afledning”. Hunden afdækkes fra GST med kommandoen for afdækning, på tegn fra dommeren, på den anviste plads. HF indtager, i henhold til prøvetrinnet, på anvisning fra dommer følgende position:

HF står i en afstand af mindst 30 skridt synligt for hunden.

Hunden skal uden påvirkning fra HF blive liggende, mens den anden hund arbejder.

HF henter hunden på anvisning fra dommer

Del B - færdselsdelen

Prøveforløb (de følgende øvelser er mindstekrav, der kan udvides af landsorganisationen)

Møde med persongruppe:

På dommerens anvisning går HF med sin hund i line hen ad et fortov. Dommeren følger efter i en passende afstand. Hunden skal villigt følge HF på dennes venstre side med skulderen ud for HF’s knæ og i løst hængende line. Hunden skal forholde sig roligt og ligegyldig over for fodgængere og kørende færdsel. På sin vej bliver HF strejfet af en person (hjælper/HJ), der løber forbi. Hunden skal forholde sig neutral og upåvirket af hændelsen.

HF og hund går videre ind i en afslappet persongruppe på mindst 6 personer. En af personerne tiltaler og hilser på HF ved at give hånd. Hunden må herunder på tegn fra HF lægge eller sætte sig, men skal forholde sig roligt under den korte samtale.

Møde med cyklister:

 HF går med sin hund i line hen ad en vej og overhales bagfra af en cyklist (HJ), der ringer med cykelklokken, idet denne kører forbi. I stor afstand vender cyklisten om, kører imod hund og HF og ringer endnu en gang med cykelklokken. Øvelsen skal foregå således, at hunden befinder sig mellem HF og cyklist. Hunden skal forholde sig upåvirket over for cyklisten. Møde med biler HF går med sin hund i line forbi adskillige biler. Under passagen startes en af bilerne. Ved en anden bil smækkes bildøren. Mens hund og HF går videre, stopper en bil ved siden af ekvipagen, sideruden rulles ned, og chaufføren spørger HF om en oplysning. Hunden må herunder, på tegn fra HF, lægge eller sætte sig. Hunden skal forholde sig roligt og upåvirket over for biler og trafikstøj.

Møde med joggere / rulleskøjteløbere:

HF går med sin hund i line ad en rolig vej. Mindst to joggere / løbere overhaler ekvipagen uden at mindske tempoet. Efter joggerne / løberne er væk, passerer på ny en jogger/løber, denne gang imod hund og HF. Joggeren/løberen løber forbi uden at sætte hastigheden ned. Hunden behøver ikke at følge HF korrekt på plads, men må ikke genere de forbipasserende. Det er tilladt, at HF under mødet med de forbipasserende kommanderer hunden i sid- eller dækposition. Løberne kan erstattes af rulleskøjteløbere.

Møde med andre hunde:

Hunden skal forholde sig neutralt ved såvel bagfrakommende (overhalende), som forfra kommende hund og hundefører. HF kan under mødet anvende kommandoen plads flere gange eller kommandere hunden i sid eller dæk.

Hundens adfærd, når den er alene i kort tid – herunder adfærd over for andre dyr:

På dommerens anvisning går HF med hunden i line hen ad et fortov i en gade med moderat færdsel. Efter at have gået et stykke tid, og på tegn fra dommeren, stopper HF op og fastgør linen til et gærde, en afbindingsring eller lignende. HF går herefter ind i en forretning eller opgang, således at HF er ude af syne for hunden. Hunden må stå, sidde eller ligge. Mens HF er borte, går en fodgænger (HJ) med en anden hund i line forbi den afbundne hund i en afstand af ca. 5 skridt. Den afbundne hund skal, mens HF er borte, forholde sig roligt. Den skal lade den forbiførte hund (der ikke må være en slagsbror) passere uden at vise aggression (kraftige rusk i linen eller vedvarende gøen). På anvisning af dommeren afhentes hunden.

Anmærkning:

Det er op til dommeren, om denne vil lade den enkelte hund gennemføre alle øvelser, eller denne vil lade alle hundene afvikle en øvelse, inden de går videre til den næste.


START AF FÆRDSELSHOLD
 

VELKOMST

PRÆSENTATION AF TRÆNER:                               

PRÆSENTATION AF HF OG HUND

MÅL FOR FÆRDSELSHOLD:                   TRÆNING & PRØVE

PRØVEHÆFTE, VACCINATION-

OG FORSIKRINGSPAPIRER

UDLEVERING AF MATERIALE

TRÆNING PÅ PLADSEN

AFSLUTNING EVT. SPØRGSMÅL

Færdselsprøven er den del af brugshundeprogrammet, der ikke, som mange fejlagtigt tror, kun er for schæferhunde, men prøven er f. eks adgang IGP prøverne og sporhundeprøverne.

 

Prøven er opdelt i tre: en væsenstest, lydighedsdel (A) og færdselsdelen (B)

 

Væsenstesten er alle hf og hunde på banen. Herefter hilses der en efter en på dommer, hvor hunden skal forholde sig i ro (må ikke udvise aggressiv adfærd) hvorefter chip eller tatovering og navn (kennelnavn) tjekkes.

 

I lydighedsdelen lærer hunden at gå lineføring, hvor der er alm. gang, langsom gang, løb og en gruppe bestående af 4 personer, der står stille i en firkant

Dette udføres også fri ved fod dvs. uden line dog ikke gruppe.

Yderligere er der sid under gang og en dæk øvelse med indkald. Sidst men ikke mindst er der en langtidsafdækning alt imens ens ”makker” udfører ovennævnte øvelser.

 

Består man lydighedsdelen, går man videre til færdselsdelen, der skal afvikles på et befærdet sted f.eks. ved et butikscenter.

Her gælder det om at hunden ikke udviser aggressiv adfærd overfor mennesker man møder, der kommer gående, løbende eller på cykel. En bil stopper op og spørger om vej, hund må ikke hoppe op af bilen

Hunden bliver også bundet af, hvorefter hundefører forlader den og er ude af syne i ca. 2 minutter. En neutral hund går forbi.

Alt dette øver vi på færdselsholdet over en periode på ca. 3 mdr. med en afsluttende prøve.

 

For at kunne stille til færdselsprøve skal hunden være fyldt 15 måneder.

Hundens vaccinations- og forsikringspapirer skal forevises ved kursets start

Prøvehæfte kan købes i klubben ved henvendelse til bestyrelsen.

 

Halsbånd:

Hunden skal fremføres med et enradet, løst liggende og langkædet kvælerhalsbånd. Ved BH er læderhalsbånd, stofhalsbånd eller brystsele tilladt.

 

Ros:

Det er tilladt at rose, når en øvelse er afsluttet. Herefter kan HF indtage en ny GST, eller overholde 3 sek. –reglen, hvis slutgrundstilling blev forladt.

 

 

 

Færdselsprøve

Hunden skal være 15 måneder for at deltage.

Almindelige bestemmelser for BH

Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel - Del A - og en praktisk færdselsdel - Del B.