Kreds 13, Kolding

Ordensregler

Ordensregler for kreds 13

For at benytte kredsens tilbud, er det et krav at hunden er vaccineret og dækket af en udvidet
ansvarsforsikring.


Medlemskab af schæferhundeklubben for Danmark eller en anden specialhundeklub under DKK er et krav for at deltage i forsvarsarbejde.


Det er som udgangspunkt altid figuranternes/træneres hunde, der figureres først.


Tag venligst hensyn til vore naboer. Parker evt din bil op med enden op mod længen/ det levende hegn og beplantning hen ad vejen, så hunden i bilen ikke ser øvrige hunde og førere komme gående.


Hvis din tæve er i løbe-tid så er du velkommen i klubben i denne periode, men vis hensyn.Ved deltagelse i gruppe c arbejde, deltager disse hunde til sidst i træningen

Det er hundeførerens ansvar, at træningen foregår på en sådan måde, at man ikke er til gene for andre.


Hunden skal være i line på for-pladsen og linen tages kun af på opfordring af den enkelte træner. Ved indgang til hvalpebanen, må hundeførere sikre at deres hunde er under kontrol, således at hvalpene ikke får en dårlig oplevelse ved at komme i klubben.


Træningsbanerne er ikke luftepladser. Benyt venligst HØM poserne som hænger rundt omkring på pladsen, hvis uheldet skulle være ude.

Han-hunde må ikke lette ben op ad diverse skjul og springrekvisitter.


Syge hunde holdes hjemme. Her tænkes på diarre og opkastninger samt kennelhoste. Er der øvrige hunde i husstanden som er syge, holdes den/de raske hunde også hjemme indtil sygdommen er under kontrol. Er der mistanke om lus/lopper, så holdes hunden også hjemme og der påbegyndes behandling.
Vi ønsker ikke at sprede diverse sygdomme i klubben, og det kan hurtigt ske, hvis vi ikke overholder dette.


Enhver træner eller person med tillidspost i klubben, har lov til at indberette en person/hund med upassende optræden til bestyrelsen. Skulle det vise sig at en hund/hundefører ekskluderes af klubben, vil evt indbetalte kontingenter mm ikke blive refunderet.
Bestyrelsen er i sin ret til at inddrage medlemmers adgang til klubhuset, når det anses for nødvendigt.


Fra bestyrelsens side opfordres der til at deltage/give en hjælpende hånd til de arrangementer der arrangeres, samt deltage ved arbejdslørdage mm. Dette giver også et bedre fællesskab i klubben.
Ved ønske om at deltage på et givent hold, er det muligt at prøvetræne 2 gange gratis inden for 14 dage. Herefter betales der minimum for et halvt år.

Gæstetræning koster 30 kr pr gang uanset hold.


Alle skal være tilmeldt et hold i kredsen og deltage under en af kredsens trænere, for at man må benytte træningspladsen udover træningstiderne.
Der må ikke trænes c-arbejde i klubben eller på kredsens arealer, udover de faste træningstider, og det skal ske under ledelse af fungerende figuranter og trænere som kredsen stiller til rådighed. Kontakt venligst BHU formand Rasmus Svensson for yderligere info.


Overtrædelse af ovenstående regler, kan medføre inddragelse af brug af pladsen og evt bortvisning.

Bestyrelsen er ansvarlig for al den træning og aktiviteter der i kredsen, og derfor disse regler, hvilket er med til at sikre at vi har en god klub at komme i med vores hunde.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Schæferhundeklubben kreds 13 Kolding – Juni 2022